ELEKTROSTATIKA V PRŮMYSLU

Dvojitá role elektrostatiky

Při zpracování materiálů, které jsou nějakým způsobem izolovány, upravovány, zpracovávány například papír, textil, sklo, dřevo, chemikálie, plasty, je elektrostatika nevyhnutelná. Vzniká především tam, kde jsou tyto látky spojovány, separovány, lisovány, lepeny, svařovány nebo zpracovávány v jakékoli jiné formě. Nejedná se však pouze o materiály, ale také o energii, s níž se látky pohybují, ať už jsou tuhé, kapalné, plynné nebo práškové. Čím vyšší je rychlost, tím problematičtější je elektrostatický náboj.

Řešení elektrostatiky

Bezpečná manipulace spočívá v ovládání požadovaných hodnot elektrostatiky. Elektrostatika je nedílnou součástí mnoha výrobních a zpracovatelských procesů. Je „zlým chlapem“, když se spontánně, nekontrolovaně objevuje a ovlivňuje pracovní procesy, produktivitu a kvalitu. Elektrostatika na druhou stranu je „dobrým sluhou“, pokud je používána a kontrolována cíleným a odborným způsobem, například ke zlepšení kvality a zvýšení produktivity.

Ničivá stránka elektrostatiky

Ve výrobě určené vysokým výkonem a tlakem na náklady se však stále větší množství materiálů a jejich úpravy, přípravy, zpracování musí řešit rychleji a rychleji. Výsledkem je, že rušení a nebezpečí, která vyplývají z elektrostatického náboje, se automaticky zvyšují. Elektrostaticky přilnavý materiál je jen jedním z příkladů. Ve všech těchto případech musí být elektrostatika kontrolována, regulována nebo odstraněna, než může způsobit poškození.

Užitečná stránka elektrostatiky

Elektrostatika má však i další tvář: užitečnou. Může být použita kreativně, inovativně a produktivně, pokud znáte její zákony. Například při nátěru (stříkání) automobilu může být lakovací mlha nabita pozitivně a natíraná konstrukce může být nabíjena negativně. Jemně rozprášená barva mlhy se nanáší rovnoměrně na konstrukci, takže ve vzduchu zůstane jen minimum barvy. To vede k úspoře materiálu a absolutně perfektnímu výsledku malování. V polygrafickém průmyslu a ve filmové výrobě jsou některé oblasti funkční pouze s elektrostatickými systémy. Toto je jen několik příkladů.
Inovativní a kreativní aplikace elektrostatických systémů otevírá nové příležitosti pro zvyšování kvality, efektivity, produktivity a ziskovosti.

Pokud máte dotaz, prosím kontaktujte nás.

                              Ferag CZ s.r.o.                                 (bývalé WRH Global CZ, s.r.o.) 
Počernická 272/96
CZ -108 00 Praha 10

                      Mobil: +420 721 051 044                       Mobil: +420 602 371 995
Phone: +420 776 100 406

jan.opletal@wrh-global.cz