SEGBERT – Paletizátory, DepaleTizátory

EFEKTIVNÍ KONCEPTY A ŘEŠENÍ PRO TISK, OBALY A ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Segbert nabízí inteligentní logistická řešení pro polygrafický, obalový a zpracovatelský průmysl. Ve spolupráci s inovativními tržními partnery lze realizovat kompletní implementace. Díky probíhajícímu výzkumu a vývoji, který splňuje specifické požadavky zákazníků, jsme vždy o krok napřed.

Pokud máte dotaz, prosím kontaktujte nás.

                              Ferag CZ s.r.o.                                 (bývalé WRH Global CZ, s.r.o.) 
Počernická 272/96
CZ -108 00 Praha 10

                      Mobil: +420 721 051 044                       Mobil: +420 602 371 995
Phone: +420 776 100 406

jan.opletal@wrh-global.cz