Uzemňovací zařízení Eltex pro řízené elektrostatické uzemnění

Uzemňovací zařízení Eltex ve spojení uzemňovacími kabely nebo s kabelovými navijáky Eltex a uzemňovacími svorkami Eltex zajišťují řízené elektrostatické uzemnění. Zejména při zpracování a přepravě vysoce hořlavých nebo výbušných médií je nezbytné bezpečné vyrovnání potenciálů, aby se zabránilo nebezpečným elektrostatickým nábojům na nejrůznějších kontejnerech a tankerech. Eltex nabízí správné uzemňovací zařízení pro každou aplikaci. S novým akumulátorem TERRALIGHT je možné monitorované uzemnění také v oblastech bez napájení. Firma Eltex nabízí pět druhů uzemňovacích zařízení pro různá specifická použití a to TerraBox – TCB 030; TerraCompact II – TCO 030; TerraCap – TCB 040-V2; TerraLight a TerraPharm. Více viz níže.

Terrabox TCB030 je určen pro přímou instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu a pro připojení uzemňovacího stykače. (S uzemněním BIG-BAG lze připojit 2 uzemňovací stykače). Správné uzemnění je indikováno dvoubarevnou kontrolkou. Proces lze aktivovat pomocí integrovaných kontaktů.

Vlastnosti produktu: Instalace v zóně Ex 1 + 2 (21+22), odporové zemnící monitorovací zařízení

TerraCompact II TCO030 se používá:                                              Při plnění nebo převodu kapalin nebo pevných látek v oblasti Ex prostředí. Terracompact II automaticky detekuje vadné nebo přerušené zemní poruchy v systému a vypne proces. Terracompact II je standardní skříň pro montáž na DIN lištu DIN 46277 pro montáž do rozvaděče nebo velínu.                                                                                                                                       Vlastnosti produktu: Instalace v rozvaděči, odporové zemnící monitorovací zařízení

TCB040-V2 je kapacitní zemnící monitorovací zařízení, pro instalaci v zóně Ex prostředí 1 + 2 (21+22)

Uzemňovací systém TERRACAP TCB040-V2 se používá k uzemnění silničních cisteren. Pokud je při použití uzemňovacích svorek detekováno dostatečně nízké odporové připojení, zařízení bezpečně vybije elektrostatický náboj pomocí odporu a zabrání tak tvorbě jisker. Zařízení poté zkontroluje kapacitu aplikovanou na svorku. Pokud je kapacita cisternového vozu správná, rozsvítí se zelená kontrolka a relé umožňuje proces čerpání. Zařízení poté vytvoří uzemňovací spojení s nízkým odporem a zabrání tak dalšímu hromadění elektrostatických nábojů.

TerraLight – bezpečné monitorování plnění kontejnerů : 

V menších množstvích jsou vysoce hořlavé nebo hořlavé látky často plněny ručně. Protože v těchto případech neexistuje spolehlivé monitorování země, existuje vysoké riziko výbuchu u kontejnerů, sudů, lopat nebo trychtýřů v důsledku nekontrolovaných elektrostatických jisker. TERRA LIGHT nyní také zajišťuje bezpečnost pro manuální procesy: Kontroluje, zda je uzemnění stykače vodivě připojené k objektu, který má být uzemněn – a zda je připojen k samotnému vyrovnání potenciálů. Tímto způsobem jsou statické náboje bezpečně vybity.

Použití: Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 0-2 nebo 20-22 , nezávisle na síti, protože je napájena z baterií , bezpečnost při ruční manipulaci s vysoce hořlavými materiály

TerraPharm je odporové zemnící zařízení v pouzdře z nerezové oceli, pro instalaci v zóně Ex prostředí 1 + 2 (21+22)

Uzemňovací zařízení TERRAPHARM kombinuje osvědčenou technologii TERRABOX se speciálními materiálovými specifikacemi farmaceutického průmyslu.

                              Ferag CZ s.r.o.                                 (bývalé WRH Global CZ, s.r.o.) 
Počernická 272/96
CZ -108 00 Praha 10

                      Mobil: +420 721 051 044                       Mobil: +420 602 371 995
Phone: +420 776 100 406

jan.opletal@wrh-global.cz